Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verplicht een goede re-integratie voor uw zieke werknemer te realiseren. Daartoe behoort ook het onderzoeken van de mogelijkheden op passend werk bij uw eigen organisatie
(spoor 1).
Om een goed zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van de zieke werknemer binnen uw bedrijf, is een arbeidsdeskundig onderzoek een goed instrument, wat uiterlijk na 1 jaar ziekte dient te worden ingezet.

Hoe pakken wij een arbeidsdeskundig onderzoek aan?
- Onafhankelijke expertise
- Persoonlijk gesprek met werkgever en werknemer
- Bedrijfs- en werkplekonderzoek
- Rapportage binnen twee weken na gesprek
- Vaste prijsafspraak


Arbeidsdeskundige advisering
Het kan voorkomen dat u als wergever een zieke werknemer heeft waarvan u even niet weet hoe u het een en ander aan moet pakken. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die aangeeft te ziek te zijn om weer aan het werk te komen terwijl de bedrijfsarts heeft aangegeven dat hij/zij wel kan werken.

Voor alle gevallen waarin u een deskundig advies wilt welke mogelijkheden u als werkgever heeft, kunt u bij ons terecht.

Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Terug naar de vorige pagina