Re-integratie Traject

Re-integratie Traject

2e Spoor (herplaatsings)trajecten
Als, uit het arbeidsdeskundig onderzoek, blijkt dat uw werknemer niet meer kan worden herplaatst binnen uw bedrijf zal de reintegratie zich richten op een nieuwe werkomgeving voor uw werknemer.

Hoe pakken wij een traject aan?
 • 1 op 1, persoonlijke aanpak
 • gericht op werk bij andere werkgever
 • altijd hetzelfde aanspreekpunt
 • eventueel bij uw werknemer thuis
 • 2 maandelijkse verslaglegging naar u
 • Conform de eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter


Individuele Re-integratietrajecten (IRO) 

 
Bij een individuele re-integratieovereenkomst besluit u, na toestemming van het UWV, zelf als uitkeringsgerechtigde (WIA, WAO, WW) met welk re-integratiebureau u uw re-integratietraject aan wilt gaan.

Hoe pakken wij een re-integratietraject aan?
 • 1 op 1, persoonlijke aanpak
 • nooit standaard, dus altijd uniek
 • altijd hetzelfde aanspreekpunt
 • gericht op het wegnemen van belemmeringen
 • eventueel bij u thuis
 • praktische ondersteuning

Hoe gaat het dan?
 1. Vrijblijvend een intake gesprek
 2. Uw trajectplan wordt opgesteld
 3. U gaat akkoord
 4. We starten
Terug naar de vorige pagina