Schadelastbeperking

De kosten voor uw zieke werknemer stoppen niet aan het einde van een dienstverband of bij aanvraag en/of toekenning van een WIA-beoordeling.

 

Vrijblijvend gesprek

Eigen risicodrager Ziektewet

Als uw zieke werknemer uit dienst gaat, blijft u verantwoordelijk voor re-integratie en loondoorbetaling. Samen bekijken wij hoe u dit proces kunt beheersen, bijvoorbeeld door tijdig een herbeoordeling aan te vragen of een re-integratietraject te starten.

Bekorting loonsanctie

Wanneer door het UWV een loonsanctie is opgelegd, bekijken wij met u de kans op bezwaar of de stappen die nodig zijn om zo snel mogelijk een bekortingsverzoek in te dienen.

Monitoren na toekenning WIA

Gedurende de tijd dat uw ex-werknemer arbeidsongeschikt blijft, draagt u als werkgever de WIA-lasten. Een toegekende claim kan u als werkgever flinke kosten opleveren. Het loont dan ook om uw ex-werknemer te blijven volgen en waar mogelijk actie te ondernemen.

Meer weten?

We helpen je graag verder!
Annemieke Nuijten & Ingrid van Wageningen 076 5417621
welkom@nnvw.nl Contact opnemen