Wet Verbetering Poortwachter

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt u geconfronteerd met verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek en een 2e spoor re-integratietraject.

1 op 1, persoonlijke aanpak
altijd 1 contactpersoon

arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer ziek is, is dat vaak voor korte duur. Soms echter duurt het langer en is er twijfel of een hervatting in het eigen werk nog tot de mogelijkheden behoort. Dat is het moment dat een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid biedt en de richting naar de toekomst aangeeft.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op 3 essententiële vragen

 • kan mijn werknemer/werkneemster het eigen werk doen
 • zo niet, is er ander werk binnen de organisatie dat hij/zij kan doen
 • zo niet, zijn er arbeidsmogelijkheden op de vrije arbeidsmarkt

Hoe is onze werkwijze?

 • persoonlijk gesprek met werkgever en (apart) met werknemer
 • bedrijfs- en werkplekonderzoek
 • overleg met de bedrijfsarts
 • rapportage binnen twee weken na gesprek

2e spoor re-integratietraject

Als blijkt dat uw werknemer niet meer kan worden herplaatst binnen uw bedrijf zal de re-integratie zich richten op een nieuwe werkomgeving voor uw werknemer.

Hoe pakken wij een traject aan?

 • 1 op 1, persoonlijke aanpak
 • nooit standaard, dus altijd uniek
 • variabel in tijdsduur
 • altijd dezelfde consulent
 • eventueel bij uw werknemer thuis

Vragen?

Wij beantwoorden ze graag!

Meer weten?

We helpen je graag verder!
Annemieke Nuijten & Ingrid van Wageningen 076 5417621
welkom@nnvw.nl Contact opnemen